18/10/2015 15:00 · japan, politikk

dømt til å tape?

gjennom en serie på fem innlegg har jeg skrevet om japans problemer med en aldrende befolkning og en minkende arbeidskraft, og kvinners posisjon innenfor dette. i dag la aftenposten ut en artikkel som omhandler akkurat dette, om hvordan japanske kvinner heller velger jobb enn å få barn, skrevet av emmylou tuvhag for svenska dagbladet. de har intervjuet hiroko tsuruoka som mistet jobben sin etter at hun måtte være fire dager hjemme med sykt barn. dette er ikke første gang hun står i denne situasjonen, fem ganger har hun vært tvunget til å skifte jobb, to ganger på grunn av sykt barn; og situasjonen hennes er ikke unik. den regjerende holdningen innen japansk arbeidsliv er at det ikke går an å kombinere å være i arbeid og være mor. dette fører til at flere kvinner ikke velger å få barn, noe som er katastrofalt for japans demografiske utvikling. hvis det ikke fødes flere barn, risikerer japan å tape nesten en tredjedel av befolkningen innen 2060. med en minkende arbeidskraft som konsekvens, er dette også katastrofalt for økonomien. japans statsminister shinzo abe jobber for å forandre situasjonen, både ved å legge press på arbeidsgivere og øke støtten til barneomsorg. abes mål er at innen 2020 skal kvinner sitte på 30 prosent av alle sjefsstillinger i japan. for å oppnå dette jobber han for å endre holdningen blant bedriftslederne, og bedrifter med mer enn 301 ansatte må igangsette planer for å ansette flere kvinner og forfremme dem til sjefsposisjoner. dessuten må de tilrettelegge for en mer fleksibel arbeidstid, og regjeringen skal igangsette bygging av flere barnehager.

norske gutter og jenter i ungdom- og videregående-skolealder vokser opp i den tro at det er full likestilling mellom kjønnene i norge. i følge the global gender gap-rapporten fra 2014 er norge det tredje beste landet å bo i for kvinner, og sammenlignet med japan på 104. plass er vi på god vei japansk familiemot likestilling. men fortsetter vi i det tempoet vi holder nå vil ikke menn og kvinner være likestilte i verdensøkonomien før 2095. selv om man kanskje føler at likestillingen ikke er langt unna, viser statistikken en annen realitet. menn i norge er blitt flinkere til å gjøre sin del av husarbeidet, men kvinner tjener fortsatt mindre enn menn i samme stilling, det er færre kvinner i lederstillinger og det er flere kvinner enn menn som jobber deltid. hvordan skal man angripe en slik situasjon? statsminister abe har tatt innover seg japans kritiske situasjon, men i norge later det til at den sittende regjeringen er tilfreds med situasjonen slik den er i dag.

«ifølge høyre bruker [regjeringen] fedrekvoten som et verktøy for likestilling, og det bekymrer høyre. foreldrepermisjon skal handle om omsorg for de små barna». vg 05.10.2012

sv’s forlengelse av pappapermisjonen til 14 uker i 2013 var revolusjonerende, i alle fall internasjonalt sett, men ikke minst var den provoserende; så mye at den blå-blå regjeringen valgte å kutte ned på ukene igjen til ti uker i 2014. hvorfor skal ikke hver husholdning selv velge hvordan de skal fordele permisjonen? hva som er det beste for barnet kan vel mor og far velge selv? skal man derimot minke kjønnsforskjellene må det strukturelle tiltak til. hvis far tjener mer enn mor, som de statistisk sett gjør, er det selvfølgelig forståelsesfullt om de prioriterer at far tar kortest mulig pappaperm. det er ikke enkelt å praktisere ideologi når man tenker økonomi, men hvis ikke opprettholdes kjønnsulikheten. høyre påstår at sv bruker pappapermisjonen som et verktøy for likestilling, og om det så er slik ser jeg ikke hvorfor det er et problem. pappaperm kan handle om likestilling OG barneomsorg på samme tid. hver families situasjon er unik, men for å skape en forandring må man starte med strukturene. holdninger kan være rigide og, spesielt i japans tilfelle, undertrykkende – og hvis en reell forandring er et mål må igangsettelse av tiltak og lovendring gå forut for holdningsendring. i så måte ser japans fremtid lysere ut nå med abe bak spakene; i norges tilfelle har utviklingen stagnert med solberg som kaptein.

bilde

2 kommentarer
  • hmfr 18/10/2015 15:34 at 15:34

    vås.

    • karen 23/10/2015 15:31 at 15:31

      neida joda.