23/10/2015 15:25 · kultur

udødelighet

5b25bbca044c9e862a817f66c4884fb1for den fromme troende, tar kristendommen bort dødens brodd. i kristendommen er døden overskredet ved legemets oppstandelse og sjel, på grunn av troen på en fortsatt eksistens i himmelen. i dagens sekulære samfunn finnes det også mennesker som viderefører kristendommens tro på et liv etter døden; mennesker som søker en jordisk udødelighet. noen er tiltrukket til ideen om kloning, andre til kryonikk.

0c556df3cd82b25192e1ca5c61aa42aerobert ettinger (1918-2011) anses som «faren av kryonikk» på grunn av hans bok fra 1962: the prospect of immortality. som 42-åring opplevde han hva som anses som en historisk midtlivskrise: etter å ha ventet forgjeves på at biologer skulle oppdage nøkkelen til evig ungdom, bygget han opp sin egen teori om hvordan oppnå udødelighet. det tok en god stund før en forlegger fikk snusen på ideen hans, men etter publiseringen av the prospect of immortality ble den en del av «book of the month club» og siden oversatt til ni språk. også evans cooper hadde  hadde lekt med ideen om udødelighet og ga ut immortality: scientifically, physically, now under pseudonymet nathan duhring i 1962. til forskjell fra ettinger var cooper en aktivist og er anerkjent som mannen bak den første kryonikkorganisasjonen (selv om ordet kryonikk ikke kom før i 1965) the life extension society (les). les etablerte et landsdekkende nettverk av kryonikkbevegelser som på grasrotnivå jobbet for å gjøre nedfrysning til et tilgjengelig tilbud over hele landet.

ordet kryonikk oppstod i 1965 for å beskrive denne teknikken hvor man fryser ned mennesker for fremtidig oppvekkelse ved hjelp av kryoteknikk. kryoteknikk brukes allerede til å bevare eggceller, sperm og embryo, men kryonikkbegrepet brukes kun for å beskrive menneskenedfrysning. kryonikk er basert på ideen om at man ikke er fullstendig død før sinnet er ødelagt, og at denne ødeleggelsen kan forhindres gjennom lave temperaturer. allerede i 1967 ble verdens første person nedryst, dr. james bedford. i testamentet hadde han tilsidesatt penger til en stålkapsel og flytende nitrogen. i 1991 ble han flyttet over i en annen tank, og alt så tilsynelatende ut til å være i orden. i 1976 ble fred chamberlain, faren til sjefen bak en av de mest kjente kryobedriftene, alcor, nedfryst, og ettingers mor, rhea ettinger, ble ikke lenge etter, i 1977, også nedfryst og satt i en kryonikkapsel. i dag er det flere anlegg hvor denne teknologien er tilgjengelig, og det er allerede over 100 personer som er frosset ned og lagret i disse anleggene. noen har valgt å fryse bare hodet eller hjernen i troen om at deres unike personlighet er lagret der, som om mennesket er en slags datamaskin hvor harddisken ligger i hjernen.

243dafd2931f2ae343aa921028ee99bdkryonikkteknikken kom etter erkjennelsen om at det i dag finnes flere kliniske definisjoner av død; når hjertet slutter å slå, når en person slutter å puste eller når hjerneaktiviteten stopper – og alle disse kan reverseres takket være moderne teknologi. ettinger mente at om den antatt døde kroppen kan bli frosset raskt nok ned kan den forbli i en tilstand av utsatt død på ubestemt tid, i hvert fall frem til teknologien er såpass utviklet at man kan bli gjenopplivet og kurert fra det man døde av. enten ved hjelp av nye medisiner, kloningsteknikker, eller cellerevitalisering. død for kryonikkbevegelsen betyr bare en midlertidig tilstand man kan forbli i frem til gjenoppliving.

kryonistene diskuterer også muligheten for å suspendere livet til mennesker som er gamle eller svake som, i stedet for å vente på en naturlig død, kan fryses ned før det skjer. spørsmålet som gjenstår da er: er dette eutanasi? eutanasi er i seg selv et kontroversielt tema, spesielt i norge, og om dette blir en form for eutanasi må det et stort lovverk til for å tillate prosedyren. et annet aspekt som er interessant å utforske er hvorfor det nesten bare hvite menn fra middelklassen som jobber i kryonikkbedriftene; hvorfor er det så å si bare menn som ønsker seg jordisk udødelighet?

de to forgrunnspersonene bak kryonikkbevegselsen er begge døde. evans cooper forlot kryonikkbevegelsen i 1969, og døde ute på havet i 1983. robert ettinger døde i hjemmet sitt i detroit i juli 2011 som 92-åring. han døde av respirasjonssvikt, og etter flere dager med forberedelser ble han fryset ned, plassert i en kryonikkapsel og kjølet ned til minus 196 grader. ettinger var les-instituttets 106. pasient.

mer lesning: liste over 8 (halv)kjente personer som er blitt nedfryst.

bilder 1. fallout tactics – cryonics 2. robert ettinger 3. james bedford

kilde + inspirasjon: delaney, carol 2004. “our bodies, our Selves”. i delaney investigating culture. an experiencial introduction to anthropology. oxford: blackwell.

Kommentarer er skrudd av for udødelighet