Browsing Category

film

31/10/2015 11:15 · film, kultur

neo-cannibalism

spøkelsei dag er det allehelgensaften som tradisjonelt sett er en helligdag for keltiske katolikker (allehelgensdag, 1.november, er for ortodokse katolikker), hvis symbolisme i dag er blitt kommersialisert. ifølge tradisjonen er skillet mellom den logiske, daglige verden og den spøkelsesaktige nattverdenen nærmest usynlig på allehelgensaften. i feiringen har det derfor vært vanlig å pynte med gjenstander som symboliserer døden, svart magi og mytiske monstre. i dag handler dagen om skremsel og frykt, og folk pynter med og kler seg opp som spøkelser, zombier og vampyrer. i dette innlegget vil jeg derimot ta for meg noe enda skumlere: det ulovlige kjøttmarkedet.

for en uke siden var det donasjonsdagen; det er helt fantastisk at vi lever i en tid hvor man kan redde et familiemedlem fra døden ved å gi bort en lunge eller en nyre, eller at man selv kan donere bort kroppsdeler når man dør. vitenskapen har utviklet teknikker for å bevare organer som hjerte, lever og øyne fra kadavre, og bevare dem til de er i stand til å transplanteres inn i levende mennesker som trenger dem. dette har dessverre også dannet grunnlaget for et ulovlig marked for salg og distribusjon av kroppsdeler på verdensmarkedet; og hvem er ofrene?

dømte og henrettede fanger i kina har allerede blitt brukt på denne måten, og i india, hvor sosialantropologen lawrence cohen har gjort feltarbeid, er det flere steder vanlig å donere bort nyren sin for penger. i india er det ulovlig å donere organer til noen andre enn de man er i slekt med, men cohen snakker om et «nyre-belte» som strekker seg over flere indiske landsbyer, hvor det å selge nyren er en del av livet. det er som oftest kvinnene som donerer nyrer; ektemennene ser på det som et selvfølgelig og likeverdig bidrag til familieøkonomien som deres eget harde daglige arbeid. men det er også ofte dyp gjeld som får folk til å ty til nyresalg, og folk står i kø for å selge dem til undergrunnsmeglere når de ikke har mulighet til å betale tilbake lånet sitt.

organ-trafficking-india

det har også vært mistanker om at mennesker blir ufrivillige ofre for dette kjøttmarkedet, og det er spesielt utsatte grupper, som for eksempel gatebarn, som man frykter at blir brukt til dette formålet. sosialantropologen nancy schepher-hughes har brukt store deler av sitt akademiske liv til å studere den ulovlige organtrafikken, og hun hørte om fenomenet for første gang da hun gjorde feltarbeid nordøst i brasil. i en shantytown rett utenfor byen timbaúba verserte det et rykte om utlendinger som reiste rundt i gule varebiler på jakt etter barn som de fanget og drepte for organene deres. det ble fortalt at man hadde funnet barnekropper liggende langs veikanten, i grøfter, eller i sykehus-containere. hun var skeptisk til det hele, og fant først ingen bevis på at dette var faktiske hendelser.

i sin anerkjente monografi death without weeping konkluderer hun derimot med at shantytown-beboerne hverken hadde rett eller feil i sine antakelser. schepher-hughes avskrev vestlig tanke om absolutt og objektiv sannhet, og hun argumenterte for at disse ryktene kun kunne forstås i lys av alle de kroppslige truslene som den fattige befolkningen i timbaúba opplevde. i tillegg til gjennomgripende sult og tørste, ble lokalbefolkningen møtt med mishandling fra arbeidsgivere, militæret og politi. den medisinske behandlingen de hadde tilgjengelig voldte som oftest bare mer skade, og de lokale helsearbeiderne ga den underernærte og kronisk syke lokalbefolkningen den oppfunne diagnosen «nervos» og de ble gitt beroligende midler, sovetabletter, vitaminer og eliksirer. samtidig var lokalbefolkningen vel klar over at de velstående menneskene i deres eget land og i utlandet hadde tilgang til bedre medisinsk pleie, i tillegg til «eksotiske» prosedyrer som vev og organtransplantasjoner. ryktet om at barn ble kidnappet og drept på grunn av organene deres var en sannhet for dem, for den ga mening til volden de opplevde. det var lett for dem å forestille seg at deres kropper ble sett på som et reservoar av reservedeler for de rike.

schepher-hughes’ monografi bidro til starten på en ny antropologisk metode. antropologi er ikke lenger et studie av såkalte isolerte, eksotiske kulturer, men studiet av en globalisert, sammenvevd verden – og hennes studie krysset klasser, kulturer og grenser, og linket sammen fattige organdonorer til rike individer og institusjoner i dagens moderne samfunn. i følge schepher hughes speiler og forsterker organtrafikken de eksisterende globale ulikhetene, og flyten av organer følger den regjerende kapitalruten: fra sør til nord, fra tredje til første verden, fra fattig til rik, fra svart til hvit, fra kvinner til menn.

organ-harvesting-cost-chart

«we are now eyeing each other’s bodies greedily as a source of detachable spare parts with which to extend our lives» 1

det var tsuyoshi awaya som oppfant begrepet «neo-cannibalism», og både han og nancy schepher-hughes bruker begrepet for å beskrive den økende tendensen til å se på mennesker som varer. awaya ser også på den nåværende organtrafikken, og hvordan det forandrer menneskesynet vårt; i ytterste konsekvens vil ikke bare teknologien se på oss som varer, men vi vil etterhvert se på hverandre med nye øyne. han tar også steget enda litt lengre med neo-cannibalism-begrepet, og ser på konsekvensene av at teknologien har snudd synet sitt fra å se på dyr og planter som objekt for forskning, til å bruke menneskekroppen. medisinsk teknologi bruker og forandrer menneskekroppen på samme måte som vi har gjort på dyr, og han ser for seg at vi i fremtiden vil bruke prosessert menneskekjøtt, i form av tabletter, som mat; en ny form for kannibalisme. dette vil bli den ultimate resirkuleringen av den menneskelige kroppen.

det er blitt lagd utrolig mange filmer som handler om organtrafikk og frykten for at noen skal stjele Cardiac_Arrest_FilmPosterkroppsdelene dine; så her er en alternativ liste av skrekkfilmer du kan se i kveld:

活摘/human harvest  a documentary on whether and how state-run hospitals in china harvested and sold organs, by killing tens of thousands of prisoners of conscience, which are mainly falun gong practitioners. sjekk ut trailer her.

shimjangi dwoenda/heartbeat a 2011 south korean film about human organ trade. the film revolves around yeon-hee, a widow hoping for a heart transplant for her daughter. when she hears that hwi-do’s mother had a traumatic fall and is now brain-dead, yeon-hee eagerly attempts to purchase the heart. but hwi-do refuses until he can find out more about what led to the fall. 

cardiac arrest the «missing heart murders» are plaguing san francisco – dead bodies that turn up with their hears surgically removed! so a weak-stomached homicide cop looks into the possibilities of a black market for human organs, while across town a man must make a difficult decision regarding his wife, who needs a transplant.

repo men  set in the near future when artificial organs can be bought on credit, it revolves around a manFleisch who struggles to make the payments on a heart he has purchased. he must therefore go on the run before said ticker is repossessed

fleisch a honeymooning couple stay at a hotel in new mexico. it all seems normal until an ambulance pulls up and takes the husband away. the wife, with the help of a truck driver, finds the awful secret to the hotel and the ambulance service.

dirty pretty things okwe fishes out the blockage and finds a human heart in the toilet. the manager of the hotel, juan, runs an illegal operation at the hotel wherein immigrants swap kidneys for forged passports.

tales from the organ trade a 2013 canadian documentary, the film examines the shadowy world of black market organ trafficking. 

captifs a group of medical aid workers in kosovo is kidnapped by a non slavic gang of organ traffickers.

coma when a young female doctor notices an unnatural amount of comas occurring in her hospital she uncovers a horrible conspiracy. Coma_film_poster

pound of flesh (med jean-claude van damme!!) a man wants to donate his kidney to his dying niece, but deacon awakes the day before the operation to find he is the latest victim of organ theft. stitched up and pissed-off, deacon descends from his opulent hotel in search of his stolen kidney and carves a blood-soaked path through the darkest corners of the city – brothels, fight clubs, back-alley black markets, and elite billionaire estates. 

ship of theseus a young indian stockbroker has just received a new kidney. he soon learns of a case of organ theft involving an impoverished bricklayer, shankar. he initial fears is that his new kidney was the one stolen from shankar. when he learns that the recipient of the kidney lives in sweden, he decides to go there to help shankar get his kidney back.

gongmojadeul/traffickers a 2012 south korean crime thrille. it takes place in six hours on a passenger boat with an ongoing black-market organ-trafficking operation, and a desperate husband out to find his missing wife.

train in Europe, a group of american college athletes unknowingly board a train that will become one deadly ride.

turistas the plot focuses on a group of backpackers in brazil who find themselves in the clutches of an underground organ harvesting ring.

 

kilder 1. awaya i schepher-hughes 2000:198 fra Delaney, Carol 2004. “Our Bodies, Our Selves”. I Delaney Investigating Culture. An experiencial introduction to anthropology. Oxford: Blackwell., the human body as a new commoditythe organ detectiveextreme researchallehelgensaften

bilde illustrasjon fra the haunted house, av kazuno kohara, macmillan children’s books, 2008 indian men + chart,

Kommentarer er skrudd av for neo-cannibalism